Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Informace o instituci Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava

Charakteristický pro fakultu je velký počet zájemců o studium. Absolventi nacházejí uplatnění v rámci celé ČR, kde je o ně velký zájem a také v zahraničí. V současné době studuje na fakultě více než 3100 studentů. Fakulta poskytuje možnosti studia bakalářského, magisterského i doktorského. Studenti jsou vyučováni ve všech úrovních studia formou prezenčního i kombinovaného studia.

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí studium v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Programy se dále dělí na obory a zaměření. Všechny obory (s výjimkou bakalářského oboru Biomedicínský technik) jsou vyučovány jak v prezenční, tak v kombinované formě. Kombinované studium je organizováno jednou za 14 dní v pátek (na počátku studia také v sobotu). Většinu oborů jsme schopni nabídnout také handicapovaným studentům. Za poplatek nabízíme rovněž výuku v angličtině (kromě bakalářského programu Projektování elektrických zařízení a doktorského oboru Telekomunikační technika).

 

Bakalářské studium je tříleté (výjimkou je čtyřletý program Projektování elektrických zařízení), absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do navazující magisterského studia se mohou přihlásit absolventi bakalářského studia (předpokládá se příbuzný obor), případně absolventi magisterského nebo doktorského studia jiného oboru. Doktorské studium je zpravidla tříleté (maximálně však čtyřleté), absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce.

Kde nás najdete?

Zobrazit